Malvern  
MethodistURBAN
Church

Tel: (416) 283-8008

malvernmethodist@bellnet.ca

2 Morningview Trail

Scarborough Ontario M1B 5A8

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon

©2023 Malvern Methodist Church all rights reserved

MMC white.png